Vertrouwenspersoon DSV’61

61
afbeelding

VERTROUWENSPERSOON

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

WANNEER KAN DE VERTROUWENSPERSOON JE HELPEN?

Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen.

Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij DSV’61 moet jij je veilig kunnen voelen!
Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • Discriminatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld
 • Machtsmisbruik
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
 • Diefstal
 • Drugsgebruik op het sportterrein
 • Wetsovertredingen

Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand rijtje staat vermeld, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen. Geen enkel probleem is het niet waard om opgelost te worden: de vertrouwenspersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren.

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE VERTROUWENSPERSOON?

 • Hij/zij fungeren als aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd;
 • De persoon/personen in kwestie bij te staan door goed te luisteren, te informeren en te adviseren.
 • De persoon/personen in kwestie, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen en/of te begeleiden naar gespecialiseerde hulpinstanties of een vertrouwenspersoon van de KNVB of het NOC/NSF
 • Op verzoek van de klager te bemiddelen;
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties;

VERTROUWELIJKHEID EN VERSLAGLEGGING

Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden in principe vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven.
De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van DSV’61
De vertrouwenspersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur.

HOE KOM JE IN CONTACT MET DE VERTROUWENSPERSOON?

De vertrouwenspersonen binnen DSV’61 is Frans van Amerongen.
Via onderstaande telefoonnummer(s) of e-mailadres kun je contact met hem opnemen. Hij zal dan zo snel mogelijk reageren.

Frans van Amerongen 06-2855 4190
vertrouwenspersoon@dsv61.nl

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Nieuws

Lees het laatste actuele clubnieuws

Alle nieuwsberichten