Verslag alg. ledervergadering S.V. Oranje Zwart 2020

61

1. Opening

Welkom aan allen die de moeite nemen om dit verslag te lezen.

Alle leden waren uitgenodigd voor 17 maart 2021 om aan te sluiten bij de digitale vergadering. Helaas was hier onvoldoende animo voor wat ons heeft doen besluiten om wederom een verslag te maken welke voor iedereen te lezen is.

Het is anders dan anders, maar we zijn op alle manier te bereiken indien u vragen heeft over zaken welke onvoldoende aan bod komen of zaken die onvoldoende beantwoord zijn.

2. Verslag 2020

Onlangs hebben jullie verslag van vorig jaar kunnen lezen. Als er nog op- of aanmerkingen zijn, dan zien wij deze graag voor 1-4-2021 tegemoet. Als er geen op- of aanmerkingen binnen komen, dan zal het verslag van 2020 vastgesteld worden.

3. Financieel verslag

Indien gewenst kunt deze opvragen bij Elbert Grootkarzijn: elbertgrootkarzijn@live.nl. Hij kan u door de stukken heen leiden en indien nodig zaken verder toelichten.

4. Verslag kascommissie

Geen op- of aanmerkingen.

5. Benoeming kascommissie

Wij zullen Bennie van der Weerd en Gideon Fikse wederom vragen.

6.Bestuursverkiezing/ bestuurswijziging

Er zijn geen wijzigingen binnen het bestuur.

Yvonne van ’t Goor, voorzitter

Elbert Grootkarzijn, penningmeester

Agnes Doorneweerd, secretaris

Gerlisa Aschman, algemeen bestuurslid

Jeroen Spijkerboer, algemeen bestuurslid

Wilco Bovendorp, algemeen bestuurslid

Alexander Lokhorst, algemeen bestuurslid

7. Activiteiten en financiële ondersteuning.

Afgelopen jaar (lees 2020) hebben in verband met Covid-19 geen activiteiten plaatsgevonden. In maart werden we geconfronteerd het virus en omdat we toen niet wisten wat ons te wachten stond, hebben we de activiteiten helaas moeten annuleren.

In de zomer hebben wij nog wel een Autopuzzeltocht georganiseerd, die goed ontvangen werd.

Afgelopen maanden hebben wij de vergaderingen en (digitale) activiteiten weer opgepakt. Hier richten wij ons voornamelijk op de binding van de leden bij de vereniging en minder op het geld generen voor de club. Hierbij stappen we dus af van ons hoofddoel, maar ‘wie goed doet, die goed ontmoet’.

8. Rondvraag?

Wij zijn altijd bereikbaar via de mail; svoz@dsv61.nl of telefoonnummer 0614514589. Graag uw vragen versturen voor 1-4-2021.

Indien er geen op- of aanmerkingen en/of bezwaren voor 1-4-2021 binnen zijn gekomen, dan wordt dit verslag vastgesteld.

Bedankt voor uw interesse!

Nieuws

Lees het laatste actuele clubnieuws

Alle nieuwsberichten